Aanmelden Leerling Ouders

Aanmelden leerlingen

De Juliana van Stolbergschool is een gezellige dorpsschool, waar alle kinderen van harte welkom zijn. We zijn een school op reformatorische grondslag, met een open aannamebeleid. Onze school wordt bezocht door ongeveer 200 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit Poederoijen, maar er komen ook veel leerlingen uit omliggende dorpen naar onze school.

Onze visie is: ‘Samen werken aan meerWaarde(n)’. We werken met elkaar aan meerWaarde(n) met oog voor het gehele kind.

  • Op onze school staan de Bijbelse normen en waarden centraal.
  • Wij vinden dat goed onderwijs plaats kan vinden in een veilige leer- en leefomgeving.
  • We werken op onze school met een duidelijke zorgstructuur.

Onze school beschikt over 12 lokalen, een speellokaal, een teamkamer met een keuken, diverse begeleidings-, gespreks- en RT-ruimtes en een eigen schoolbibliotheek.

Vier onderwijsassistenten ondersteunen onze leerkrachten. Ook is er een christelijke peutergroep voor 2- en 3-jarigen (Elorah), een logopediste en een fysiotherapeute in ons gebouw aanwezig.

Inschrijving nieuwe leerlingen

Kinderen die in het komende cursusjaar 4 jaar worden, kunnen (uiterlijk eind februari) ingeschreven worden.

Kennismaken?

Meer weten over onze school, neem gerust contact op voor een persoonlijk gesprek en/of een rondleiding. De koffie staat klaar. Een rondleiding bij ons op school is vrijblijvend en ook uw kind(eren) zijn van harte welkom. Neem contact op met de directeur: mevr. G.W. Hoevenaren: tel. 0418 - 67 13 15 of directie@julianavanstolberg.nl.

"Samen werken aan meerWaarde(n)"