Aanmelden Leerling Ouders

Aanmelden leerlingen

De Juliana van Stolbergschool is een gezellige dorpsschool, waar alle kinderen van harte welkom zijn. We zijn een school op reformatorische grondslag, met een open aannamebeleid. Onze school wordt bezocht door ongeveer 200 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit Poederoijen, maar er komen ook veel leerlingen uit omliggende dorpen naar onze school.

Onze visie is: ‘Groeien en bloeien vanuit de Bron’.

De missie van onze school is christelijk onderwijs geven dat kinderen laat groeien en bloeien. Daarmee bedoelen we, dat de kinderen God leren kennen en liefhebben en dat ze hun verschillende gaven ontwikkelen tot eer van Hem en tot zegen van hun naasten. De identiteit van de school is zichtbaar in ons hele onderwijs, in de manier waarop we met elkaar omgaan en in de waarden en normen die we overdragen. We voeden de kinderen op tot christelijke burgers, die met respect, vertrouwen en bekwaamheid bijdragen aan de samenleving.

Onze kernwaarden zijn respect, vertrouwen en bekwaamheid.

Wij zijn trots op:

  1. Op onze school krijgen kerkelijke en onkerkelijke kinderen Bijbels onderwijs en worden ze opgevoed vanuit christelijke waarden.
  2. In ons team is er veel onderlinge verbondenheid.
  3. Ons schoolgebouw en het plein zien er verzorgd uit en motiveren de kinderen om te spelen en te leren.
  4. We vieren de christelijke feestdagen met alle kinderen (en soms ook hun ouders) bij elkaar.

Onze school beschikt over 12 lokalen, een speellokaal, een teamkamer met een keuken, diverse begeleidings-, gespreks- en RT-ruimtes en een eigen schoolbibliotheek.

Vier onderwijsassistenten ondersteunen onze leerkrachten. Ook is er een christelijke peutergroep voor 2- en 3-jarigen (Elorah), een logopediste en een fysiotherapeute in ons gebouw aanwezig.

Inschrijving nieuwe leerlingen

Kinderen die in het komende cursusjaar 4 jaar worden, kunnen (uiterlijk eind februari) ingeschreven worden.

Kennismaken?

Meer weten over onze school, neem gerust contact op voor een persoonlijk gesprek en/of een rondleiding. De koffie staat klaar. Een rondleiding bij ons op school is vrijblijvend en ook uw kind(eren) zijn van harte welkom. Neem contact op met de directeur: mevr. G.W. Hoevenaren: tel. 0418 - 67 13 15 of directie@julianavanstolberg.nl.

"Samen werken aan meerWaarde(n)"