Bibliotheek ouders

Bibliotheek

Lezen vinden we belangrijk op de Juliana van Stolbergschool. We maken daarom gebruik van de methodes ‘Lijn 3’ en ‘Leesfontein’ én beschikken over een eigen bibliotheek.

Van een deel van de vrijwillige ouderbijdragen kopen we jaarlijks nieuwe boeken voor onze bibliotheek. Inmiddels hebben we een ruime keuze aan mooie, spannende en leerzame boeken. Voordat een boek wordt gekocht, wordt er gekeken of een boek geschikt is en past bij de identiteit van onze school.

Onze collectie bestaat uit lees-, prenten- en luisterboeken met diverse onderwerpen, zodat lezen voor iedereen interessant is en blijft. Kleuters mogen prentenboeken lenen, leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 ‘gewone’ boeken. Ook hebben we boeken voor kinderen die moeite hebben met lezen, waaronder luisterboeken. Het lenen van boeken is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

Met een indeling per kleur kan een leerling een boek van zijn of haar niveau vinden. Leden van het team helpen bij het uitlenen van de boeken, zorgen ervoor dat de bibliotheek netjes en overzichtelijk is, de boeken er verzorgd uitzien én de boeken weer (op tijd) ingeleverd worden. Leerlingen kunnen op dinsdag* terecht in de bibliotheek om boeken te ruilen.

(* Groep 7 ruilt op donderdag boeken bij de eigen leerkracht)

Uitleenregels en rooster

 • Boeken lenen kan om de twee weken op dinsdag bij juf Debbie en juf Linda. De ene week mogen de leerlingen van de groepen 0, 1, 2 3, en 3/4 boeken ruilen. De andere week mogen de leerlingen van de groepen 4, 5, 6 en 8 boeken ruilen (zie het rooster hieronder). De leerlingen van groep 7 ruilen iedere donderdag boeken bij de eigen leerkracht, juf Corine.
 • Leerlingen van groep 0 t/m groep 2 mogen twee boeken lenen, de leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen vier boeken lenen.
 • Leerlingen van groep 0 t/m 2 lenen prentenboeken. Vanaf iedere voorjaarsvakantie mogen de leerlingen van groep 2, mits door de groepsleerkracht aangegeven, een ‘gewoon’ boek en een prentenboek lenen. Leerlingen van groep 3 lenen eerst prentenboeken, later ‘gewone’ boeken (eventueel met één prentenboek). De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen ‘gewone’ boeken lenen. Het totaal te lenen boeken is maximaal vier boeken.
 • De boeken mogen alleen worden meegenomen in de oranje tas die elke leerling gekregen heeft in groep 0 of 1. Is deze tas zoek of kapot, dan dient er een nieuwe tas te worden gekocht. Een nieuwe oranje tas is te koop op dinsdagmiddag bij de leerkracht voor € 2,30.
 • De boeken mogen kinderen maximaal zes weken ‘houden’. Wanneer één of meerdere boeken later worden ingeleverd, moet er een boete worden betaald van € 1,00 per boek/per week, met een maximum van € 5,00 per boek. Zijn er één of meerdere boeken kwijt, dient er een bedrag te worden betaald van € 5,00 per boek.

  Zolang een boek nog niet is ingeleverd en/of de boete nog niet is betaald, mag er geen ander boek worden geleend.

  Rooster boeken ruilen groep 0, 1, 2, 3 en 3/4:

  Dinsdag 27 februari

  Dinsdag 12 maart

  Dinsdag 26 maart

  Dinsdag 9 april

  Dinsdag 23 april

  Dinsdag 28 mei

  Dinsdag 11 juni

  Dinsdag 25 juni

  Rooster boeken ruilen groep 4, 5, 6 en 8:

  Dinsdag 5 maart

  Dinsdag 19 maart

  Dinsdag 2 april

  Dinsdag 16 april

  Dinsdag 14 mei

  Dinsdag 4 juni

  Dinsdag 18 juni

Contact

De directeur is eindverantwoordelijk voor de bibliotheek. Mail voor informatie of vragen over bibliotheekzaken naar: directie@julianavanstolberg.nl.

"Uitgangspunt van de school is Gods onfeilbare woord."