Peutergroep Ouders

Peutergroep

De Juliana van Stolbergschool biedt ook onderdak aan een peutergroep van Elorah. Deze peutergroep helpt peuters zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool.

Vanuit hun christelijke achtergrond geven de medewerkers van de peutergroep van Elorah - onderdeel van Kibeo - peuters liefdevolle aandacht. Ze bidden, zingen psalmen en lezen uit de Bijbel met de kinderen, zodat peuters al jong vertrouwd raken met Gods Woord en ze de gewoontes van thuis herkennen. De Bijbel staat centraal in ons programma en met de Bijbel als basis ontdekken de peuters de talenten die ze van God ontvangen hebben.

Voorbereiding op school

Met leuke activiteiten en uitdagende speelhoeken stimuleren we de groei van peuters op het gebied van taal, rekenen, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. De peutergroep is hierdoor een goede voorbereiding op de basisschool.

Benieuwd?

Maak vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding of stap gerust binnen om te ervaren of Elorah bij u en uw kind past. Van harte welkom!

Ieder kind is waardevol, uniek en een kostbaar geschenk.