Berseba Ouders

Berséba samenwerkingsverband

Berséba is het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs waar onze school bij aangesloten is. Samen met Berséba zorgt de school ervoor dat elke leerling de juiste hulp ontvangt. Dat kan binnen de school zijn, maar ook daarbuiten indien wij als school niet de juiste expertise hebben om een kind verder te helpen.

Berséba is een uniek landelijk samenwerkingsverband van reformatorische scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs. Berséba wil met elkaar zorgen voor passende ondersteuning voor alle kinderen van onze scholen en streeft naar inclusiviteit, zodat er voor alle kinderen een passende onderwijsplek thuisnabij is. De kernwaarden van Berséba zijn: samen, gedreven en barmhartig. Die kernwaarden komen terug in het handelen in allerlei keuzes en vraagstukken.

De kernwaarden van Berséba zijn: samen, gedreven en barmhartig.