Jeugdgezondheidszorg Ouders

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in opdracht van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten werken hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en helpt bij vervolgstappen.

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar

De logopedist komt twee keer per jaar op school. Dan roept zij alle vijfjarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. De logopedist let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert zij ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek. Om de klas voor te bereiden op het onderzoek geeft de doktersassistente eerst uitleg in de klas. Daarna krijgen kinderen één voor één een onderzoek. Na een algemeen gesprek wordt het kind gemeten en gewogen en onderzocht of het goed hoort en ziet. Bij 10/11-jarigen is er alleen een gehooronderzoek nodig als daar een reden voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier wel behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging is ontvangen.

Mijn Kinddossier

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. In dit online ouderportaal staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind. Ook kunnen ouders afspraken bekijken, resultaten of adviezen teruglezen of online een vragenlijst invullen.

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD. Kijk voor meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier.

Contact en bereikbaarheid

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of meer informatie? Neem dan contact met de GGD op. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

Meer informatie

Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te vinden.

Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.

Samenwerking

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.

Liever geen standaardonderzoeken door de JGZ? Geef dit dan aan ons door.


Een kind dat blij en gezond opgroeit. JGZ zet zich maximaal in om ons allemaal hierbij te ondersteunen.