Leerlingenzorg ouders

Leerlingenzorg

Op onze school werken we opbrengstgericht en handelingsgericht. We stellen doelen vooraf, formuleren daaruit onderwijskundige stappen en evalueren die achteraf. In sommige gevallen is extra zorg nodig. Ook die bieden wij als school.

Ons doel is zo veel mogelijk kinderen les te geven binnen de groep. We analyseren en evalueren daarom de sociale- en cognitieve opbrengsten. Als blijkt dat een kind extra begeleiding nodig heeft, bieden we die bij voorkeur aan binnen de groep. Ook werken kinderen binnen een groep op verschillende niveaus.

De leerkrachten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en het eerste aanspreekpunt voor ouders wanneer er zorgen zijn. Als leerkrachten zorgen, vragen of opmerkingen hebben over de ontwikkeling van een groep of leerling, bespreken ze dit met de Intern Begeleider (IB’er).

"Op onze school wordt elk kind gezien, ongeacht de zorg die het nodig heeft."