Pestprotocol Ouders

Anti-pestprotocol

Pesten tolereren we niet op onze school. We pakken pesten daarom serieus aan. We maken duidelijke afspraken over wenselijk en niet-wenselijk gedrag, zowel op school- als groepsniveau. Ook hebben we oog en oor voor het welbevinden van de kinderen en hebben een duidelijke aanpak als het gaat om (het voorkomen van) pesten.

De afspraken die we als school hebben gemaakt rondom pesten, hebben we opgenomen in ons anti-pestprotocol. Het anti-pestprotocol is bedoeld voor medewerkers van de Juliana van Stolbergschool om inzicht te geven in de manier waarop wij omgaan met pestgedrag en aan ouders wat ze van ons als school kunnen verwachten.

Anti-pestprotocol

Download

"Met ons hechte team spannen we ons elke dag in voor het welzijn van onze kinderen."